Contact

Thanks To all persons interested in the work and my work. To all those who appreciate my poetry. Sincerely, Dorina Neculce.

Mulţumesc tututor  persoanelor interesate de opera şi munca mea. Tuturor celor care apreciază poezia mea. Cu stimă, Dorina Neculce


Anyone who wishes to express a good thought for me: and my poetry.  Every Publisher wants to publish the book online or paper book, my poetry, you can use this email address.

Oricine dorește să exprime  un gând bun pentru mine :şi poezia mea. Poate să scrie pe această adresă de email. Orice Editor ,dorește să publice carte online sau carte hârtie  ,poezia mea, poate utiliza această adresă de email

For those interested: Publishers Online Editors, NGOs, or Literary Magazines or websites and blogs interested in to publish my work. In case of a contract real, with clear clauses under international law, the rights of author and copyright publishing .
These people, after contact, can obtain from the rest of the data: telephone number or home address. 

Pentru persoanele interesate : Editori, Editori online , ONG-uri, sau Reviste de Literatură, sau siteuri şi bloguri , în a publica munca mea.  În cazul unui contract real,  cu clauze  clare conform legislaţiei internaţionale, privind  drepturile de author şi copyright.
Aceste persoane,  după contact, pot  obține de restul datelor, număr de telefon sau adresa  de domiciliu.
For people interested in matrimonial relationships, I recommend their specialty magazine or yellow pages. I am married and mother of two children.

Pentru persoanele interesate de relații matrimoniale  , lor  le recomand  o revistă de specialitate sau pagini aurii. Sunt  căsătorită şi mamă a doi copii.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu