+

fwhen are intertwined
shadows of the night
in the depths of the earth
I support my elbows
by the sharpened wall of light
I’m not allowed to come in
and I aging
in a crystalline silence
clear and cold
unasked
with ears open
……………………
când sunt împletite
umbrele nopții
în adâncurile pământului
Îmi sprijin coatele
de către zidul ascuțit de lumină
Nu am voie să intru
și îmbătrânesc
într-o tăcere cristalină
clar și rece
neinvitat
cu urechile deschise estina lente